IMG 20220604 WA0053

 

 

 

Nxënësit e SHMK”Drita” përfunduan projektin e Erasmusit “OUR MILIEU THROUGH OUR CAMERA"

Erasmus+ është programi i BE-së për të mbështetur arsimin, trajnimin, rininë dhe sportin në Evropë.

Programi vendos një fokus të fortë në përfshirjen sociale, tranzicionin e gjelbër dhe dixhital, dhe promovimin e pjesëmarrjes së të rinjve në jetën demokratike.

Ai mbështet prioritetet dhe aktivitetet e përcaktuara në Zonën Evropiane të Arsimit, Planin e Veprimit të Arsimit Dixhital dhe Axhendën Evropiane të Aftësive.

Shkolla e Mesme Komunale është e inkuadruar në disa projekte të Erasmusit.

Njëri ndër ta është projekti “Mjedisi jetësor përmes kamerave tona”.

Në këtë projekt kamë marrë pjesë 4 shkolla dhe at: nga Lituania, Turqia Romania dhe Maqedonia e Veriut.

Nxënësit e katër shkollave arritën me suskses ta përfundojnë këtë projekt duke arrritur qlllimet e projektit .

Në bisedë me nxënësit pjesëmarrësi të projektit kuptuam se janë kënaqur çdo moment të kaluar me shokët dhe shoqet nga shkollat që morën pjesë në projekt.

Qëllimi i projektit ishte që përmes kamerave të telefonave të paraqesin mjedisin jetësor në të cilin jetojnë.

Shkolla “Drita” ka aplikauar edhe ne projekte të tjera   dhe shpreson që të jetë pjesë e mëtejme e programit ERSASMUS.

slajdi

VISUAL FUNDAMENTAL PARAMETERS
POWERFUL TIMELINE EDITOR
LAYER MANAGEMENT
Full screen video
Auto-play/pause video
HTML5
Youtube
Mighty video support
...