Në mbledhjen e Këshillit të Arsimtarëve mbajtur më 14.06.2023 përveç tjerash si pikë e rendit të ditës ishte edhe zgjedhja e nxënësve të gjeneratës. Paraprakisht u formua një komision në përbërje Teuta Purellku kryetare dhe anëtarë Merita Dani dhe Naim Zenku. 

Pas analizës së bërë, në bazë të kritereve për zgjedhjen e nxënësve shembullorë, komisioni propozoi këto nxënës :

Viti i parë Elez Kadriu;

Viti i dytë Donika Bajrami;

Viti i tretë të ndahet ndërmjet

Elmira Neziri dhe Jonila Abdiu dhe 

Viti i katërt Ali Bajrami . 

Propozimet u votuan njëzëri në Këshillin e Arsimtarëve.

Restorant "Dardania"nxënësit shembullorë do t’i shpërblejë nga 500 euro për çdo vit. Gjithsej 2000 euro.

Shpërblimet do të ndahen në datë 21. 06.2023 (e mërkurë) ora 12.00. SHMK "Drita" është mirënjohëse dhe shpreh falënderim restorantit "Dardania" për shpërblimin e nxënësve tonë.

slajdi

VISUAL FUNDAMENTAL PARAMETERS
POWERFUL TIMELINE EDITOR
LAYER MANAGEMENT
Full screen video
Auto-play/pause video
HTML5
Youtube
Mighty video support
...