Shpallen nxënësit më të dalluar në SHMK"Drita"

shmkdrita

 

 

Në mbledhjen e Këshillit të Arsimtarëve të mbajtur më 13.06.2017, pas një analizë të thellë të suksesit dhe sjelljes së nxënësve pranë SHMK”Drita” Kërçovë, u vendos që nga ky vit shkollor e më tej të shpallen nxënësit më të dalluar të kësaj qendre shkollore.

Gjatë këtij viti shkollor nxënësit për sukses të dalluar do të shpërblehen me nga një lëvdatë dhe nga një libër dhe shkolla planifikon që vitin e ardhshëm të rrisë fondin për dhurata për nxënës të tillë.

Për suksesin e dalluar gjatë ndjekjes së procesit mësimor,  si dhe realizimin me sukses të aktiviteve jashtëmësimore gjatë vitit 2016-2017, Këshilli i Arsimtarëve pranë SHMK”Drita” Kërçovë, shpall këto nxënës:

Arijon Ramadani  klasa  I-2

Artiola Rika   klasa I-2

Afije Saliu klasa I-9

Edona Lutfiu  klasa II-1

Besa Çupi klasa II-1

Huma Sejdini klasa II-1

Fatjona Seferi klasa II-1

Donika Sulejmani klasa II-1

Ilirjana Hasani klasa II-8

Albina Jusufi klasa III-1

Margaritare Ballazhi klasa III-9

Valnesa Arifi klasa III-9

Leonora Aliu klasa III-9   dhe

Mentor Nuredini klasa III-9

SHMK”Drita” u dëshiron suksese të mëtejme këtyre nxënësve në procesin edukativ-arsimor dhe ndjehet krenare si shkollë, që ka nxënsës të tillë dhe shpreson që me këtë hap të shpalljes së nxënësve më të dalluar të nxisë edhe nxënësit tjerë që të arrijnë sukses të dalluar. 

slajdi

VISUAL FUNDAMENTAL PARAMETERS
POWERFUL TIMELINE EDITOR
LAYER MANAGEMENT
Full screen video
Auto-play/pause video
HTML5
Youtube
Mighty video support
...