Bashkëpunim me SHMK"Josip Broz Tito" Manastir

 

SHMK"Drita" Kërçovë zgjeron bashëpunimin me shkolla të mesme nga Maqedonia. Së fundmi u zhvillua një projekt i përbashkët me SHMK"Josip Broz Tito" Manastir. Projekti kishte të bëjë me shkrimin e origamave në argjil dhe përgatitja e ëmbëlsirave prej frutave të thata gjegjësisht fik dhe hurmë, recetë kjo e trashëguar nga antikiteti pra nga periudha e romakëve.

Koordinator i projektit ishte prof.Arsllan Kadriu ndihmuar nga prof. Festim Ahmeti.

Nxënësit e dy shkollave partnere vizituan shtëpinë e alfabetit të gjuhës shqipe si dhe bënë një shetitje qytetit të konsujve.

slajdi

VISUAL FUNDAMENTAL PARAMETERS
POWERFUL TIMELINE EDITOR
LAYER MANAGEMENT
Full screen video
Auto-play/pause video
HTML5
Youtube
Mighty video support
...