Lajmërohen nxënësit e viteve të katërta se ka ndryshim në paraqitjen dhe dhënien e provimeve të maturës.

Paraqitja e Maturës Shtetërore do të bëhet te zyra e shërbimit pedagogjik sipas këtij orari :

23.02.2021   (e martë)

IV-1 nga ora 14-15

IV -2 nga ora 15-16

IV-3 nga ora 16-17

24.02.2021   ( e mërkurë)

IV-4 nga ora 14-15

IV -5 nga ora 15-16

IV-6 nga ora 16-17

25.02.2021   ( e enjte)

IV-7 nga ora 14-15

IV -8 nga ora 15-16

IV-9 nga ora 16-17

IV-10 nga ora 17-18

Nga drejtoria

slajdi

VISUAL FUNDAMENTAL PARAMETERS
POWERFUL TIMELINE EDITOR
LAYER MANAGEMENT
Full screen video
Auto-play/pause video
HTML5
Youtube
Mighty video support
...