L I S T A   E   A F A T E V E

 

Për paraqitjen e  provimeve  private në afatin e  Prillit– 2017.

       Paraqitja   e   provimeve   do  të   bëhet  më  datë   05 dhe  06.04.2017,   (e   mërkurë dhe  enjte), prej orës 09:00 – 13:00.

Provimet  me  shkrim  do  të   mbahen  më  datë  10, 11, 12, 13  dhe  14.04.2017             (e hënë,  e martë, e mërkurë, e enjte  dhe   e  premte),  sipas këtij orari:

 

  1. Gjuhë dhe letërsi  shqipe ..........................................më datë  10.04.2017   prej orës 12:30,
  2. Gjuhë  dhe letërsi maqedonase.................................më datë  11.04.2017  prej orës 12:30,
  3. Matematikë................................................................më  datë 12.04.2017   prej orës  12:30,
  4. Gjuhë angleze ...........................................................më datë 13.04.2017  prej orës    12:30,
  5. Gjuhë frënge /Gjuhë gjermane  ..............................më datë 14.04.2017  prej orës    12:00,
  6. Gjuhë  latine..............................................................më datë 14.04.2017  prej orës    13:00.

 

       Provimet me gojë do të mbahen më datë    18, 19, 20, 21  dhe  24.04.2017   (e martë,                            e mërkurë, e enjte,  premte dhe   e hënë),  sipas  orarit  të  komisioneve.

Kandidatët  e  çrregullt që japin provime  private janë të obliguar të paguajnë në xhirollogari të shkollës dhe atë:

-  Provimi me gojë dhe me shkrim  650,00 denarë.

-  Provimi me gojë ose vetëm me shkrim 600,00 denarë.

 

Nxënësit e çrregullt të cilët janë të regjistruar me rregulloren e re, janë të obliguar të paguajnë në xhirollogari të shkollës dhe atë:

-         Për provim i cili nuk është në lëndët profesionale  300,00 denarë.

-         Për provim i cili është në lëndët profesionale 1000,00 denarë.

Kërkesat  dorëzohen me letër tabak dhe pagesë 50 denarë (taksë administrative).

29.03.2017.                                                                               Drejtori,

  Kërçovë.                                                                             Nebi Bilalli

slajdi

VISUAL FUNDAMENTAL PARAMETERS
POWERFUL TIMELINE EDITOR
LAYER MANAGEMENT
Full screen video
Auto-play/pause video
HTML5
Youtube
Mighty video support
...