Provimet nga lëndët e shëndetësisë pjesa teorike

Viti I dhe II 20.12.2016 ora 9:00

Viti II dhe IV 21.12.2016 ora 14:00

________________________________

Gjeografi

22.12.2016 ora 13:00

_________________________________

Kimi

21.12.2016 ora 12:00

_________________________________

Fizikë

23.12.2016 ora 12:00

_________________________________

slajdi

VISUAL FUNDAMENTAL PARAMETERS
POWERFUL TIMELINE EDITOR
LAYER MANAGEMENT
Full screen video
Auto-play/pause video
HTML5
Youtube
Mighty video support
...