Provimet e Maturës Shtetërore për afatin e gushtit do të mbahen sipas këtij orari:

Gjuhë  dhe  letërsi  shqipe ...........................  15.08.2016  prej orës 10:00,

Matematikë........................................................16.08.2016 prej orës  10:00,

Gjuhë angleze ...................................................17.08.2015 prej orës   10:00,

Kimi, estetikë, filozofi, fizikë,biologji, histori dhe biznes ........18.08.2013 prej orës    10:00,

 

slajdi

VISUAL FUNDAMENTAL PARAMETERS
POWERFUL TIMELINE EDITOR
LAYER MANAGEMENT
Full screen video
Auto-play/pause video
HTML5
Youtube
Mighty video support
...