L I S T A   E   A F A T E V E

 

 

       Për  paraqitjen  e  riprovimeve, provimeve  klasore /të vitit   dhe private  për  nxënësit  e  viteve  I,  II dhe  III  ndërsa  për  vitin  IV   vlen  vetëm  për   nxënësit  e  çrregullt  për  afatin   e  Gushtit  për   vitin   shkollor  2015-2016  në  SHMK ”Drita” - Kërçovë.

        

Mësimi plotësues do të mbahet më datë 12.08.2016-19.08.2016.

        Paraqitja e riprovimeve, provimeve klasore dhe private  do  të  bëhet më datë  16 dhe 17.08.2016 (e martë dhe e mërkurë), prej orës 09:00 – 13:00.

 

         

          Provimet me shkrim do të mbahen më  datë 18, 19, 22 dhe  23.08.2016 (e enjte,           e premte, e hënë  dhe e martë) sipas këtij orari:

 

  1. Gjuhë  dhe  letërsi  shqipe ..................  18.08.2016  prej orës 09:30,
  2. Gjuhë  dhe letërsi maqedonase............18.08.2016  prej orës 11:30,
  3. Matematikë.................................................19.08.2016 prej orës  09:30,
  4. Gjuhë angleze .............................................22.08.2015 prej orës   09:30,
  5. Gjuhë  latine................................................ 23.08.2013 prej orës    09:30,
  6. Gjuhë gjermane  dhe  frënge................. 23.08.2015  prej orës 11:30.

       Provimet me gojë do të mbahen më datë  24, 25, 26 dhe 29.08.2014  (e mërkurë,           e enjte,  e premte, dhe  e hënë ), sipas orarit të komisioneve.

 

 

Kërçovë,                                                                                             Drejtori,

30.06.2016.                                                                                      Nebi Bilalli

                                                                                                    

slajdi

VISUAL FUNDAMENTAL PARAMETERS
POWERFUL TIMELINE EDITOR
LAYER MANAGEMENT
Full screen video
Auto-play/pause video
HTML5
Youtube
Mighty video support
...