Ftesë

 

Ftohen të gjithë nxënësit e SHMK"Drita" Kërçovë , që kanë dëshirë të marrin pjesë në Olimpiadën Ekonomike të paraqiten te prof. Lazam Shabani. Më shumë informata klikoni këtu.

slajdi

VISUAL FUNDAMENTAL PARAMETERS
POWERFUL TIMELINE EDITOR
LAYER MANAGEMENT
Full screen video
Auto-play/pause video
HTML5
Youtube
Mighty video support
...