SHMK"Drita" Kërçovë shpall listën e nxënësve të viteve të para.

Secili nxënës sipas paraleles ku është do të duhet të paraqitet më 01.10.2020 sipas orarit të caktuar për të marrë librat.

Listen mund ta shkarkoni këtu.

slajdi

VISUAL FUNDAMENTAL PARAMETERS
POWERFUL TIMELINE EDITOR
LAYER MANAGEMENT
Full screen video
Auto-play/pause video
HTML5
Youtube
Mighty video support
...