Lajmërohen maturantët se rezultatet nga provimet e maturës shtetërore janë shpallur te tabela e shpalljeve te gjimnazi. 

Nxënësit kanë të drejtë ankese nga data 8.07.2019 -9.07.2019  nga ora 10-12. 

Nxënësit që nuk kanë kaluar mund të paraqiten për afatin e Gushtit nga data 15.07.2019-17.07.2019 nga ora 10-12.

slajdi

VISUAL FUNDAMENTAL PARAMETERS
POWERFUL TIMELINE EDITOR
LAYER MANAGEMENT
Full screen video
Auto-play/pause video
HTML5
Youtube
Mighty video support
...