Lajmërohen maturantët e SHMK”Drita” Kërçovë se janë shpallur listat e kandidatëve të ndarë në hapësira në bazë të lëndëve.

Listën për Gjuhë shqipe dhe letërsi  mund ta shkarkoni  këtu,

Listën për Filozofi mund ta shkarkoni  këtu,

Listën për Sociologji  mund ta shkarkoni  këtu,

Listën për Biznes mund ta shkarkoni  këtu,

Listën për Histori mund ta shkarkoni  këtu,

Listën për Biologji mund ta shkarkoni  këtu,

 Të njejtat janë të afishuara në tabelën e shpalljeve në SHMK"Drita" Kërçovë.

Nga drejtoria

slajdi

VISUAL FUNDAMENTAL PARAMETERS
POWERFUL TIMELINE EDITOR
LAYER MANAGEMENT
Full screen video
Auto-play/pause video
HTML5
Youtube
Mighty video support
...