Lajmërohen maturantët e SHMK”Drita” Kërçovë se është shpallur orari i datave për realizimin e Maturës Shtetërore për vitin 2018-2019, si dhe lista e kandidatëve të ndarë në hapësira.

Orarin e datave mund ta shkarkoni këtu, ndërsa listën e kandidatëve mund ta shkarkoni këtu.

 Të njejtat janë të afishuara në tabelën e shpalljeve në SHMK"Drita" Kërçovë.

Nga drejtoria

slajdi

VISUAL FUNDAMENTAL PARAMETERS
POWERFUL TIMELINE EDITOR
LAYER MANAGEMENT
Full screen video
Auto-play/pause video
HTML5
Youtube
Mighty video support
...