Drejtor : Festim Ahmeti

Zv. drejtor : Gëzim Qerimi

 

Sekretar: Ilir Rushani

 

Pedagoge: Zilfije Seferi

Psikologe: Valdete Adili

 Sociologe: Zilbije Bekteshi 

Defektologe: Linda Ramadani          

Bibliotekare: Lumnije Jonuzi

Kontabiliste: Kujtime Zenku

Sekretar teknik : Abdi Sadiku

 

   

 

1. Selman Sadiku                              Gjuhë dhe Letërsi Shqipe

2. Mujasera Aliu                                Gjuhë dhe Letërsi Shqipe

3. Muadin Dervishi                            Gjuhë dhe Letërsi Shqipe

4. Bashkim Mehmeti                         Gjuhë dhe Letërsi Shqipe

5. Gëzime Baftiri                              Gjuhë dhe Letërsi Shqipe

6. Shpëtim Aliu                                Gjuhë dhe Letërsi Shqipe

7. LeonoraAsani                               Gjuhë dhe Letërsi Shqipe

8 Valbona Veliu                               Gjuhë dhe Letërsi Shqipe

9. Lirije Asani                                Gjuhë dhe Letërsi Shqipe

10. Merita Rizmani-Rexhepi               Gjuhë Angleze

11. Mirlinda Ballazhi                         Gjuhë Angleze

12. Imijana Ibraimi                              Gjuhë Angleze

13. Lindita Jovanovska                       Gjuhë Angleze

14. Zana Rahmani                           Gjuhë Angleze

15.  Dritan Vejseli                               Gjuhë Angleze

16. Arsllan Kadriu                              Gjuhë Frënge

17. Bukurije Emrullai – Ahmedi         Gjuhë Frënge

18. Adem Xheladini                           Gjuhë Frënge

19. Syarta Spahiu                                Gjuhë Gjermane

20. Fatime Azizi                                Gjuhë Gjermane

21. Sinka Siljanoska                            Gjuhë Maqedonase

22. Monika Temellkovska                   Gjuhë Maqedonase

23. Lupka Serafimovska                     Gjuhë Maqedonase

24. Biljana Korunoska                        Gjuhë Maqedonase

26. Qamile Asani                                Matematikë

27. Kujtime Useini                              Matematikë

28. Besnik Ajroja                                Matematikë

29. Naim Zenku                                  Matematikë

30.  Dashurije Ziberi                           Matematikë

31. Xheladin Rushiti                           Matematikë

32. Urim Ristemi                                 Gjeografi        

33. Bukurim Abazi                           Gjeografi

34. Gafurr Ajruli                                 Biologji

35. Naser Lutfiu                                  Biologji

36.Lulzime Ahmedi                            Biologji

37. Teuta Ahmedi-Purellku                 Kimi

38. Skender Xhabiri                            Kimi

39. Bukurije Limani                            Kimi

40. Lulzim Sadiku                               Histori

41. Shkëmbim Xhambazi                    Histori

42. Baftir Limani                               Histori

43. Ruzhdije Mahmudi                       Fizikë

44. Blerta Ahmedi                              Fizikë

45. Labinot Useini                                Fizikë

46. Blerim Lutfiu                                Art Muzikor

47. Lumturije Alimi                            Informatikë

48. Ajet Rexhepi                                 Informatikë

49. Gazmend Fetoja                            Informatikë

50. Feto Asani                                    Informatikë

51. Hibe Osmani                                 Sociologji

52. Amdije Murati                              Sociologji

53. Hava Jagodini                               Pedagogji

54. Arjeta Zeqiri                                  Filozofi

55. Arbënora Rushani                         Psikologji

56. Jehona Osmani                              Psikologji

57. Selime Osmani                              Art Figurativ

58. Zufer Rrushaj                                Drejtësi

59. Ruzhdi Sula                                  Sport

60. Dritan Adili                                   Sport

61. Lirim Bajrami                                Sport

62. Artan Selimi                                  Sport

63. Fatmir Imeri                                  Sport

64. Qeflije Asani Lutfiu                      Lëndët e Ekonomisë

65. Lazam Shabani                              Lëndët e Ekonomisë

66. Urime Limani                                Lëndët e Ekonomisë

67. Merita Dani                                   Lëndët e Ekonomisë

68. Lulije Selimi                                  Lëndët e Mjekësisë

69. Selvije Zenku                                Lëndët e Mjekësisë

70. Syarta Çeliku                                Lëndët e Mjekësisë

71. Farije Dervishi                              Lëndët e Mjekësisë

72. Nahile Fetoja Sadiku                    Lëndët e Farmacisë

73. Agron Maksuti                              Lëndët e Farmacisë

74. Faton Ajdari                                  Lëndët e Farmacisë

75. Bajram Fejza                                 Lëndët e Makinerisë

76. Ismet Fejza                                      Lëndët e Makinerisë

77 Tahir Asani                                     Lëndët e Makinerisë

78 Safet Rika                                      Lëndët e Elektroteknikës

79.Shefki Jashari                                  Lëndët e Elektroteknikës

80 Baftir Bexheti                                Aktivitete projektuese

slajdi

VISUAL FUNDAMENTAL PARAMETERS
POWERFUL TIMELINE EDITOR
LAYER MANAGEMENT
Full screen video
Auto-play/pause video
HTML5
Youtube
Mighty video support
...