Punimet e radhës të nxënësve të makinerisë janë: një reduktor për ndërrimin e numrave të rrotullimit të makinave të ndryshme dhe një pompë elektrike për ujë. Trupi i reduktorit dhe dhëmbëzorët janë ndërtuar prej kartoni, boshtet janë prej metali, janë përdorur 4 kushineta (llagerë), një gyp plastike për ndërrimin e marsheve, një ekektromotor i vogël, një bateri, ndërsa fuqia transmetohet nëpërmjet rripit dhe rrotës së udhëzuar.

Për pompën e ujit, janë përdorur: një elektromotor i vogël, një bateri, do rrota druri, shiringa për rotorin e pompës, materiale hermetuzues dhe izolues dhe gypa. Kapaciteti i pompës është 0.5 litra në sekond.

slajdi

VISUAL FUNDAMENTAL PARAMETERS
POWERFUL TIMELINE EDITOR
LAYER MANAGEMENT
Full screen video
Auto-play/pause video
HTML5
Youtube
Mighty video support
...