SHMK"Drita"Kërçovë, ju prezanton aktivitetin e rradhës që ka të bëjë me drejtimin e makinerisë, drejtim i cili ka perspektivë. 

Nxënësit e drejtimit të makinerisë, në orët e mësimit praktik, me ing.e dipl. të makinerisë, profesorin Ismet Fejza, kanë realizuar disa punime në miniaturë siç janë:presa hidraulike, ku për pjesët kryesore janë: cilindri, pistoni dhe zorrët, janë përdorur shiringat dhe zorrët për infuzion. Roboti hidraulik me katër komanda (njëra për rrotullim, dy komanda për ngritje ulje dhe një për shtrëngim dhe lirim të pjesës). Ura hidraulike, e ndërtuar kryesisht prej druri, me dy komanda, për ngritje dhe ulje. Bageri funksional në miniaturë me katër komanda, i ndërtuar prej druri, kartoni dhe llamarine, ku si pajisje hidraulike kemi përdorur shiringat dhe zorrët. Elevatori (ngritësi) hidraulik është ndërtuar kryesisht prej pllakave  dhe pykave prej druri dhe si pajisje hidraulike, janë përdorur shiringat. Në vijim do të ketë punime(surpriza) të reja.

slajdi

VISUAL FUNDAMENTAL PARAMETERS
POWERFUL TIMELINE EDITOR
LAYER MANAGEMENT
Full screen video
Auto-play/pause video
HTML5
Youtube
Mighty video support
...