Në kuadër të aktiviteteve të ndryshme jashtëmësimore javën e kaluar u realizua aktiviteti dhe titull "Shoqërohu dhe sporto"  ndërmjet SHMK"Drita" Kërçovë dhe SHMK"Kërste Petkov Misirkov" Demir Hisar.

 

6

9

Aktiviteti në fjalë përbëhej nga dy fusha të sportit dhe ate të volejbollit dhe futbollit të vogël, ku vajzat u ndeshën në volejboll, ndërsa djemtë në futboll të vogël. 

 

2346

4952

 

Aktiviteti është i financuar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës së Republikës së Maqedonisë në suaza të projektit për Arsim të Integruar Ndëretnik.

Qëllimi i aktiviteve është njohja e ndërsjell dhe eliminimi i paragjykimeve ndërmjet dy etniteteve më të mëdha në Republikën e Maqedonisë.

Aktivitete do të vazhdojnë edhe më tej dhe ai i radhës do të realizohet në Demir Hisar më 1 qershor 2017. Gjithsej janë paraparë 4 aktivtete

 

slajdi

VISUAL FUNDAMENTAL PARAMETERS
POWERFUL TIMELINE EDITOR
LAYER MANAGEMENT
Full screen video
Auto-play/pause video
HTML5
Youtube
Mighty video support
...